جدول انواع سردرد

سردردها انواع مختلفی دارند که با وجود اشتراکات زیادی که در روش‌های درمانی آنها وجود دارد؛ می‌توان بر اساس نوع سردرد، از بهترین روش درمانی که در کینیک درد ارائه می‌گردد؛ استفاده نمود.

انواع سردرد عبارتند از :


  • سردرد تنشی
  • سردرد خوشه ای
  • سردرد میگرنی
  • سردردهای بارداری
  • سردردهای قائدگی
  • سردردهای ثانویه
مشاوره رایگان